ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα της εταιρείας TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ https://www.ts-electric.gr παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών παραγγελιών στους χρήστες/πελάτες της, λειτουργώντας σαν b2b και παρέχει τις υπηρεσίες της με την αποδοχή, από πλευράς των χρηστών, των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Εφόσον πραγματοποιήσετε παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε αυτομάτως αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε όπως τους αναγνώσετε προσεκτικά, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται δίχως προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της εταιρείας TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ https://www.ts-electric.gr και αποστέλλετε παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (email), αυτομάτως αποδέχεστε το δικαίωμα της εταιρείας TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο η τηλεφωνικός. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτής, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και τους κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών υπό γραπτή μορφή.
Η αποστολή της παραγγελίας σας μπορεί να πραγματοποιηθεί:
• μέσω φαξ στον αριθμό 2102380704
• μέσω email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@ts-tsatsakos.gr και paragelies@ts-tsatsakos.gr 
• χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας και το σύστημα ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας https://
www.ts-electric.gr
• Τηλεφωνικός 2102382731

• Ελάχιστο ποσό παραγγελίας 80€+ΦΠΑ

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

Τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ θα τους βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.ts-electric.gr στην κατηγορία ‘τραπεζικοί λογαριασμοί’, καθώς και στο κάτω μέρος των τιμολογίων της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας σας παρακαλούμε να αναγράφετε ευκρινώς την πλήρη επωνυμία της εταιρείας σας & να ζητάτε αποδεικτικό κατάθεσης.
Σε κάθε περίπτωση η είσπραξη των υπολοίπων αποδεικνύεται είτε με την απόδειξη είσπραξης της εταιρείας είτε με το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας. 
Η αποστολή των επιταγών θα γίνεται με χρέωση του λογαριασμού μας & μόνον με τις εταιρείες 
courier που συνεργάζεται η εταιρεία μας & για τις οποίες θα ενημερώνεστε από το τμήμα λογιστηρίου.
Σε αντίθετη περίπτωση η χρέωση θα βαρύνει τον αποστολέα. 
Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, η εξόφληση των τιμολογίων να είναι σύμφωνη με τους όρους εμπορικής πολιτικής που έχουν συμφωνηθεί και αναφέρονται στο τιμολόγιο πώλησης κάτω μέρος. Οποιαδήποτε παρέκκλιση θα μας αναγκάζει στην χρέωση τόκων για όσο χρονικό διάστημα υπερβαίνει τον συμφωνηθέντα χρόνο.
Επιπλέον, ορίζεται όριο πίστωσης ανοικτού λογαριασμού (Πλαφόν) συμπεριλαμβανόμενων & των μεταχρονολογημένων  επιταγών, το οποίο είναι &  το όριο τιμολόγησης. Τα εμπορεύματα παραμένουν στην πλήρη κυριότητα της εταιρείας 
TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ μέχρι την πλήρη εξόφληση τους.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή και ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία μας για τυχόν απώλεια ή καταστροφή τους κατά την μεταφορά αυτών. Η αποστολή των εμπορευμάτων στην έδρα σας μπορεί να γίνεται με τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας, εάν η έδρα σας είναι εντός του ορίου εξυπηρέτησης (Αθήνα και προάστια) ή στις αποθήκες  των μεταφορικών εταιρειών στην Αθήνα. Η παραλαβή των εμπορευμάτων μπορεί να γίνει και από την έδρα μας Φιλαδελφείας 226 Αχαρναί κατά τις ώρες και μέρες λειτουργίας κατόπιν συνεννόησης.

 

ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

• Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 30 ημερών και μόνο, από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής
• Το κόστος βαρύνει πάντα τον αποστολέα εκτός αν αποδεδειγμένα πρόκειται για λάθος εκτέλεσης της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία μας επιβαρύνεται το κόστος αποστολής
• Η συμπλήρωση του εντύπου RMA πρέπει να γίνεται σωστά και σε όλα τα πεδία (Αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία αγοράς, λόγος επιστροφής κλπ.). Η αποστολή του πρέπει να γίνεται μέσω fax στο 2102380704 η 
e-mail στο info@ts-tsatsakos.gr ώστε να λαμβάνετε απαραίτητα αριθμό RMA
• Αφού λάβετε τον σχετικό αριθμό RMA, θα πρέπει να σφραγίζετε πάντα το έντυπο και να κάνετε την αποστολή σας με πρακτορείο που θα μας παραδίδει τα εμπορεύματα στην αποθήκη μας

• Εάν η μεταφορά πρόκειται αποδεδειγμένα να χρεωθεί στην εταιρία μας, η επιλογή του τρόπου μεταφοράς θα γίνεται από εμάς και θα σας υποδεικνύεται.

• Σε κάθε περίπτωση επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς, στο δελτίο αποστολής, στην θέση "σκοπός διακίνησης", η φράση "προς έλεγχο", ώστε να αποφευχθούν φορολογικές παραβάσεις

Επιπλέον δεν θα παραλαμβάνονται είδη: 
που δεν συνοδεύονται από δελτίο αποστολής 
τα οποία μεταφέρονται σε συσκευασία η οποία δεν διασφαλίζει την σωστή μεταφορά τους 
που για οποιοδήποτε λόγο είναι μη χρησιμοποιημένα και επιστρέφονται, ενώ η συσκευασία εργοστασίου είναι κατεστραμμένη ή αλλοιωμένη. 

Τα εμπορεύματα που είναι προς επιστροφή για έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, θα πρέπει:
• να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και στην αρχική τους συσκευασία,
• να μην υπάρχουν κολλημένα αυτοκόλλητα (π.χ. τιμές κ.λπ.) πάνω σε αυτά ή στη συσκευασία τους και
• κατά τη μεταφορά τους, θα πρέπει αυτά να συσκευαστούν σε ξεχωριστή συσκευασία (κούτα) ώστε να μην υποστούν ζημιά.

• εάν τα προϊόντα δεν επιδέχονται επισκευής και βρίσκονται εντός εγγύησης, τότε αυτά αντικαθίστανται με νέα.
• Στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι η βλάβη έγινε από κακή ή λανθασμένη χρήση από τον πελάτη, τότε το προϊόν βγαίνει εκτός εγγύησης.
• Επιστροφές προϊόντων δεν γίνονται δεκτές εάν αυτά έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά τους από τη μεταφορική εταιρεία.
 Πριν στείλετε τα εμπορεύματα προς επιστροφή, είναι απαραίτητο να έχετε στα χέρια σας την αποδοχή της φόρμας επιστροφής, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από την εταιρεία μας.

Οι επιστροφές για έλεγχο-επισκευή δεν έχουν χρονικό περιορισμό, δεν θα υπερβαίνουν όμως τα 2 χρόνια που είναι και ο ανώτερος χρόνος εγγύησης των προϊόντων από την ημερομηνία τιμολογίου.
Παρακαλούμε να αναφέρεται πάντα η βλάβη του προϊόντος που επιστρέφεται διότι στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει δυσλειτουργία ή ότι η βλάβη οφείλεται σε λανθασμένη χρήση, θα υπάρχει χρέωση.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ https://www.ts-electric.gr, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της εταιρείας TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.Απαγορεύεται η συλλογή και χρήση καταλόγων προϊόντων, περιγραφών προϊόντων ή τιμών, οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας https://www.ts-electric.gr και των περιεχομένων αυτής, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ. Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά, οι επιλογές και οι ρυθμίσεις αυτής είναι ιδιοκτησία της εταιρείας TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ. και φέρει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων.


ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η εταιρεία TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ https://www.ts-electric.gr παρέχει στους χρήστες της περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας https://www.ts-electric.gr, για την ενημέρωσή τους, την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρεία.Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση, διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την εταιρεία TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα https://www.ts-electric.gr παρέχεται από την εταιρεία TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ "ως έχει" και "όπως είναι διαθέσιμη". TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ δεν εγκρίνει καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη, τόσο για την λειτουργία της ιστοσελίδας όσο και για τις πληροφορίες, περιεχόμενο, υλικό ή προϊόντα που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στη χρήση αυτής με δική τους ευθύνη.
Η εταιρεία 
TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ δεν εγγυάται ότι στην ιστοσελίδα https://www.ts-electric.gr οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την ιστοσελίδα δεν εμπεριέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η εταιρεία TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής όπου μπορούν να προκύψουν δια της χρήσης της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, συμπτωματικών και επακόλουθων καταστροφών. Στην ιστοσελίδα https://www.ts-electric.gr, οι υπάλληλοι ή άλλοι αντιπρόσωποι της εταιρείας TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ δεν φέρουν καμία ευθύνη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων -αλλά όχι περιοριστικά- διαφυγόντων κερδών, διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας, ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας https://www.ts-electric.gr είναι ανακριβή, ελλιπή, μη ενημερωμένα χρονικά ή εν γένει με λάθη. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν οπουδήποτε στιγμή, ακόμη και μετρά την τοποθέτηση της παραγγελίας χωρίς προειδοποίηση.

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας https://www.ts-electric.gr της εταιρείας TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ συμφωνούν αυτομάτως ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους. Σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της εταιρείας TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ όπου αυτή τυχόν σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας https://www.ts-electric.gr της εταιρείας TS ELECTRIC ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΕΠΕ ή με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πωλούνται μέσω αυτής, θα πραγματοποιείται κατ’ αρχάς προσπάθεια η διαφωνία τούτη να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.