ΠΡΙΖΑ TV-RADIO-SAT ΤΕΡΜ. ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ EQONA ΛΕΥΚΟ UP01