ΠΡΙΖΑ TV-RADIO ΔΙΕΛ. ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ EQONA ΛΕΥΚΟ YGP012